Thursday, October 06, 2005

CONGRÉS D'HISTÒRIA DEL PSUC


El Congrés d'Història del PSUC que el PSUCviu, la ACIM, la FIM i el Museu d'Història de Catalunya estan preparant per l'octubre del 2006 va avançant. El cartell i el programa ja estan fets. Els rebreu tot seguit.
Com sabeu, aquest projecte comprén també altres reunions i debats, al voltant del comunisme del futur, sobre les nostres perspectives ideològiques que volem que sigui fruit d'una ampla participació. I evidentment anirà acompanyat del debat polític intern i la commemoració festiva del 70è aniversari.