Tuesday, July 31, 2007

Cantilena de Santa Eulàlia


Aquest és el text literari més antic en francès. L'Antoni l'ha traduit per a la revista d'Ultramort. el text no literari, que és el normalment citat com a primer text en francès és el famós jurament d'Estrasburg (Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro comun saluament, d'ist di in auant, in quant Deus sauir et podir me dunat, si saluarai eo cist meon fradre, etc)

Friday, July 27, 2007

En defensa d'Octavi

Una sèrie d'amics de l'Octavi s'han mobilitzat per desmuntar els insults de Baltasar Porcel, per ràdio i per escrit. El dret de rèplica el va fer Juan Ramón Capella, per ràdio i televisió. Jo el vaig sentir i va estar molt bé, explicant el paper de l'Octavi en la lluita antifranquista, les tortures que va aguantar, l'exili allí on li van oferir una beca, a la RDA. D'altres anaven als Estats Units, l'aliat de Franco. El seu paper d'aglutinador entre els intel·lectuals antifranquistes, la fundació del Centre de Treball i Documentació, etc.
L'Antoni ho va sentir també, després, descarregant-ho de comradio, on ho podeu trobar: proveu http://podcast.comradio.com/P_19072007_256_5.mp3