Friday, March 19, 2010

Saturday, March 06, 2010

El feminisme al PSUC

Aquest mes de febrer de 2010 s'ha presentat al Col·legi de periodistes el llibre "El feminisme al PSUC. Els anys setanta i vuitanta del segle XX" L'activitat de Maria Rosa es veu comentada al pròleg de Nàdia Varo, on s'expliquen els precedents de l'acció feminista del PSUC als anys de la transició. Tot el llibre és consultable a la web de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Posem l'enllaç directe al pròleg-